Βραβεύσεις
Η Εταιρεία

Βραβεύσεις

Βραβείο Ασφάλειας και Υγείας

Χημική Βιομηχανία, Υπουργείο Εργασίας, Κύπρος: 1992

Βραβείο Ασφάλειας και Υγείας

Χημική Βιομηχανία, Υπουργείο Εργασίας, Κυπρος: 1995

Βραβείο Ασφάλειας και Υγείας

Χημική Βιομηχανία, Υπουργείο Εργασίας, Κύπρος: 2000

Βραβείο Επιτροπής Ασφάλειας

1ο Βραβείο, Υπουργείο Εργασίας, Κύπρος: 2003

Βραβείο Περιβαλλοντικού Προϊόντος

2ο Βραβείο, Υπουργείο Γεωργίας Κύπρου 2012

Βραβείο για το my green cycle compost product

Green-dot Κύπρος 2013