cover
Η Εταιρεία
Premier Shukuroglou Cyprus Ltd (PSC)

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd (PSC)

Η Premier Shukuroglou Cyprus LTD είναι μια από τις παλιότερες επιχειρήσεις στην Κυπριακή αγορά και κατέχει ηγετική θέση στους τομείς της φυτοπροστασίας, θρέψης φυτών, υγείας των ζώων και δημοσίας υγείας. Από το 2010, η PSC δημιούργησε μονάδα διαχείρισης πράσινων αποβλήτων και είναι αδειοδοτημένη παραγωγός Green Compost. Η εταιρεία παράγει και διαθέτει στην αγορά μια πλήρη σειρά εδαφοβελτιωτικών προϊόντων κάτω από την εμπορική επωνυμία my green cycle.

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας ανέρχεται στα 57 άτομα. Η ομάδα της PSC αποτελείται από 20 γεωπόνους, μηχανικούς, ζωοτέχνες, και άλλους εξειδικευμένους επαγγελματίες.

Η εταιρεία είναι αντιπρόσωπος και διανομέας των προϊόντων διεθνών εταιρειών όπως είναι:

  • Φυτοπροστασία: Corteva Agriscience, Syngenta, Sumitomo, Nisso Chemical, Upl, Gowan, Isagro S.r.l., Nufarm, Alfa Agro
  • Υγεία των ζώων: Hipra, Dechra, Denkavit
  • Θρέψη φυτών: ICL, Elixir Zorka, Alfa Agro, DeltaChem

Η ηγετική θέση που κατέχει η εταιρεία στην αγορά είναι αποτέλεσμα της μακράς της ιστορίας παροχής υψηλού επιπέδου πελατειακής εξυπηρέτησης, επαγγελματισμού και αξιοπιστίας, βαθιά ριζωμένη στην συνείδησή του Κύπριου αγρότη και κτηνοτρόφου. Η άμεση επαφή και εξυπηρέτηση του Κύπριου αγρότη πραγματοποιείται μέσα από το δίκτυο 6 καταστημάτων και αποθηκών της εταιρείας που βρίσκονται σε όλες τις επαρχίες του νησιού καθώς επίσης και μέσω του δικτύου συνεργατών και μεταπωλητών.

Head office
PSH
Premier Shukuroglou Hellas S.A (PSH)

Premier Shukuroglou Hellas S.A (PSH)


Premier Shukuroglou Hellas SA είναι δεσμευμένη στην παροχή υψηλής ποιότητας λύσεων και υπηρεσιών με καινοτόμα ασφαλή και αξιόπιστα μέσα σε κτηνιάτρους και αγρότες.

www.premier.com.gr

5 Agamemnonosstr, 15561 Cholargos, ATHENS
Tel: +30 2106538061
Fax: +30 2106537036
Email: psh@premier.com.gr

WARDI S.A

WARDI S.A
Athens, Greece

H εταιρεία του ομίλου μας στην Ελλάδα, Wardi Α.Ε, παρέχει υπηρεσίες αποθήκευσης και διανομής (Third -Party-Logistics 3PL) και εξειδικεύετε στους πιο κάτω τομείς.

  • Επικίνδυνα προϊόντα: Συμπεριλαμβάνονται προϊόντα όπως εύφλεκτα, διαβρωτικά, τοξικά, οξειδωτικά, Α' ύλες χημικής βιομηχανίας, χημικά ναυτιλίας, χρώματα και μελάνια, προϊόντα φυτοπροστασίας, απορρυπαντικά, καλλυντικά κ.α.
  • Ανθρώπινα και Κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα

Η Wardi Α.Ε. διαθέτει 2 αποθήκες σε Ασπρόπυργο και Μαγούλα Αττικής.

Η Wardi A.E παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες διανομής και αποθήκευσης 3PL μέσω των εξειδικευμένων κτιριακών εγκαταστάσεων, υποδομών και μηχανογραφικών συστημάτων, την ειδίκευση και την εμπειρία των στελεχών της και την πλήρη εφαρμογή όλων των κανονισμών που αφορούν στην εγκατάσταση και λειτουργία των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και των Κανόνων Ορθής Πρακτικής που διέπουν το είδος και τη φύση των προϊόντων .

Η Wardi A.E είναι πιστοποιημένη με το ISO 9001 : 2008

www.wardi.gr

Οδός Αρτέμιδος, Θέση Μεγάλο Πάτημα, 19600 Μαγούλα Αττικής, ΦΑΕ Αθηνών, Αττική Eλλάδα T: +30 210 6664019 T: +30 210 5553100 F: +30 210 6032592

Εταιρική κοινωνική ευθύνη:

Ως εταίρος στην Υγεία των ζώων και φροντίδα των φυτών ο όμιλος μας είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον για αυτό και οι αρχές της Εταιρικής κοινωνικής ευθύνης έχουν αποτυπωθεί στην φιλοσοφία του ομίλου μας.

Έχουμε δημιουργήσει και εφαρμόσει αρκετές πολιτικές και διαδικασίες που αποσκοπούν στην μείωση του όγκου των απορριμμάτων, στην αύξηση του βαθμού της ανακύκλωσης, καθώς επίσης και στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Ο όμιλος βρίσκεται στο στάδιο σχεδιασμού ολοκληρωμένου συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMAS). Τα τελευταία χρόνια ο όμιλος επιχορηγεί οργανισμούς, συνδέσμους και δράσεις που έχουν να κάνουν με την προστασία του περιβάλλοντος

 The Companies