Η Ομάδα
Η Εταιρεία
Έρικ Σουκιούρογλου
Διευθύνων Σύμβουλος – Εργασίες Κύπρου και Ελλάδας
Γιάννης Σουκιούρογλου
Διευθύνων Σύμβουλος – Παραγωγή και Εργασίες Εξωτερικού